Logo - Radonový servis
Sukova třída 1556, 530 02 Pardubice, mobil 603 543 038, mobil 605 285 577

ODVOZENÁ MAPA RADONOVÝCH INDEXŮ

odvozená mama radonových indexů
převážně nízká kategorie radonového rizika převážně nízká kategorie radonového rizika
ízká a střední kategorie radonového rizika nízká a střední kategorie radonového rizika
střední kategorie radonového rizika střední kategorie radonového rizika
vysoká kategorie radonového rizika vysoká kategorie radonového rizika

Řada oblastí , kde je vyšší pravděpodobnost výskytu ploch s vysokým radonovým indexem je již známa. K tomuto účelu byly zpracovány odvozené mapy radonového indexu České republiky (viz. Obrázek), které vymezily nízký, střední a vysoký radonový index. Poskytují však jen základní orientaci o očekávaném riziku a nevypovídají o skutečnosti na jednotlivých stavebních parcelách.

Created by Vlastimil Koudela 2004