Logo - Radonový servis
Sukova třída 1556, 530 02 Pardubice, mobil 603 543 038, mobil 605 285 577

CENÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

SlužbaCena
A. Radonový průzkum plochy zástavby pro individuální stavby:
Detailní průzkum staveniště do 400 m2 (rod. domek, provozovna) 2050 Kč
Základní průzkum stavebních lokalit pro stavbu více objektu 15000 Kč/ha
Atypické projekty (např. mapy radonových rizik měst, CHKO apod.) cena dohodou
B. Měření radonu v objektu
Ve standardních rodinných domech a provozovnách:
proměření jedné pobytové místnosti elektrety 350 Kč
celkové vyhodnocení ve formě posudku 200 Kč
V nadstandardních domcích, objektech, halách a provozovnách:
dle rozsahu a stavu objektu cena dohodou
C. Stanovení měrné aktivity Ra-226 ve stavebních materiálech
jeden vzorek 500 Kč
D. Hodnocení přírodní aktivity vzorku vody:
stanovení objemové aktivity radonu 500 Kč
stanovení celkové alfa aktivity 700 Kč
stanovení celkové beta aktivity 700 Kč
E. Stanovení zevního ozáření záření gama ze stavby:
v jedné místnosti 300 Kč
ve standardním rodinném domku 1500 Kč
v jiných stavbách cena dohodou
F. Projekce protiradonových opatření:
dopracovaní projektu novostavby standardních rodinných domů 3000 Kč
ostatní projekty cena dohodou
posouzení již navržených protiradonových opatření 1000 Kč
vypočet tloušťky izolace proti radonu 1000 Kč
G. Další náklady spojené s měřením:
cestovné Pardubice a zpět 6 Kč/km
H. Poradenství v oblasti spojené s radioaktivitou a ochranou před ionizujícím zářením. cena dohodou
K cenám je nutno přičíst DPH 21% a platnost cen je do 31.12.2021
Created by Vlastimil Koudela 2004