Logo - Radonový servis
Sukova třída 1556, 530 02 Pardubice, mobil 603 543 038, mobil 605 285 577

AKREDITACE

Jsme členy profesního sdružení ASOCIACE RADONOVÉHO RIZIKA. Jsme vybaveni potřebnou měřící technikou, která je metrologicky ověřena ve smyslu zákona 505/90 Sb. o metrologii. Metody měření odpovídají požadavkům vyhlášek Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb. Státním úřadem pro jadernou bezpečnost bylo vydáno povolení k vykonávání činností zvlášť důležitých z hlediska radiační ochrany viz. register povolení (hledané slovo: Jarmila).

Created by Vlastimil Koudela 2004