Logo - Radonový servis
Sukova třída 1556, 530 02 Pardubice, mobil 603 543 038, mobil 605 285 577

INFORMACE O SUBJEKTU

RADONOVÝ SERVIS byl založen v květnu roku 1994 jako jedna z předních soukromých rodinných firem působících v Radonovém programu České republiky. Firma je současně zákládajícím členem Asociace Radonové Riziko. Odborný garant firmy Ing. René Marek je absolventem Českého vysokého učení technického v Praze, Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské - Katedry dozimetrie a aplikace ionizujícího záření.

Na počátku se firma specializovala pouze na měření radonu v oblasti nové a stávající zástavby. Zkušenosti z praxe a zejména potřeby projekčních kanceláří nás vedly k nutnosti vytvořit komplexní produkt činností tj. od měření radonu až po návrhy a projekty protiradonových opatření dle ČSN. Bohatou praxi s návrhy protiradonových opatření jsme zúročily ve vydané publikaci Izolace proti radonu, kterou odborná veřejnost hodnotila vysoce kladně.

Po legislativních změnách v roce 1997 naše firma rozšířila svou činnost ve spolupráci s Vodohospodářskými laboratořemi s.r.o. Pardubice na měření radioaktivity ve vodách pro všechny dodavatele pitné vody a výrobce balených, minerálních a kojeneckých vod.

Spolupracujeme s předními odbornými pracovníky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Státního ústavu radiační ochrany a Fakulty jaderné s fyzikálně inženýrské, katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření.

Činnost firmy je zásadně vedena za účelem odborné pomoci stavebníkům, projektantům, stavebním firmám, výrobcům a distributorům protiradonových hydroizolací, realitním agenturám či dodavatelům vody v radonové oblasti ale i jiným subjektům, které potřebují pomoci či radu v oblasti ionizujícího záření a radioaktivních látek. Bezplatné poradenství svědčí o tom, že nám jde zásadně o vyřešení Vašich problémů.

Created by Vlastimil Koudela 2004